1.3 Wsparcie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą