2.1. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD

Aktualizacja 27.06.2018 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

3) Formularz wniosku o płatność

4) Narzędzia pomocnicze