Szkolenie z Małych Grantów w Gminie Kurzętnik

Dnia 19 września 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku o godzinie 10:00 odbyło się zebranie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące wdrażania Małych Grantów, o następującej tematyce przewodniej:

  1. Lokalne dziedzictwo kulturowe;
  2. Mała infrastruktura rekreacyjno-turystyczna;
  3. Publikacje z obszaru historii, kultury i turystyki;
  4. Podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych;
  5. Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Szkolenie poprowadziła Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Pani Agnieszka Stajszczak.

W spotkaniu udział wzięło 17 osób. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe finansowane z funduszy PROW 2014-2020, a na zakończenie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu. Zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w innych gminach. Harmonogram znajduje się na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz na stronach Urzędów Gmin.