3.2 Wykreowanie, udostępnianie i promowanie produktów lokalnych…

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

 

Regulamin Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

załączniki do Regulaminu Funkcjonowania Rady:

 Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

Załączniki do procedury:

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Załączniki do procedur:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriówAnkieta monitorująca