3.2 Wykreowanie, udostępnianie i promowanie produktów lokalnych…