3.3 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska…