AKTUALNE DOKUMENTY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

„Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej na wsi” Cel 1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR Cel 2. „Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszarów LSR. … Czytaj dalej AKTUALNE DOKUMENTY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2