„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił 16. edycję konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Na dofinansowanie nie mogą liczyć natomiast zadania związane z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomieszczeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2021 roku.

Regulamin konkursu oraz załączniki do regulaminu znajdą Państwo w poniższym linku:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/6327-zachowajmy-dziedzictwo-kulturowe-na-wiejskich-obszarach