Archiwum

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

 2. Regulamin Biura LGD Ziemia Lubawska

 3. Regulamin Rady LGD Ziemia Lubawska

 4. Statut LGD Ziemia Lubawska

 5. Wsparcie finansowe i rzeczowe

 6. Członkostwo w LGD Ziemia Lubawska

  • Wysokość składki członkowskiej ustala się wg uchwały nr II/1/2018  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 2 lipca 2018 r.
  • Wysokość składki członkowskiej dla osób fizycznych oraz sektora społecznego i sektora gospodarczego wynosi 30zł rocznie, zaś wysokość składki sektora publicznego ustala się wg uchwały nr X/54/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 10 czerwca 2015 r.

 7. Fundusz pożyczkowy

 8. Procedury oceny i wyboru

 9. Nabór nr 5/2018

 10. Regulamin udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach
 11. Regulamin Zarządu LGD ZL 

12. Regulamin Komisji Rewizyjnej 

13. Regulamin udziału w zgromadzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach DO POBRANIA