Archiwum

Rejestr złożonych wniosków

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem lub Lokalną Strategią Rozwoju 

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybranych

Rejestr interesów

Uchwała nr 13/2018 z dnia 10.07.2018 r. Aktualizacja Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Uchwała nr 16/2017

Uchwała nr 16.2017 Zarządu LGD ZL z dnia 01.09.2017

Aktualizacja regulaminu udzielania wsparcia finansowego

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″

Regulamin Rady LGD Ziemia Lubawska

Statut LGD Ziemia Lubawska

Aktualizacja Regulaminu Biura LGD ZL 01.09.2017

Regulamin biura LGD ZL i Świadczeń usług doradczych

Wysokość składki członkowskiej dla osób fizycznych oraz sektora społecznego i sektora gospodarczego wynosi 30zł rocznie, zaś wysokość składki sektora publicznego ustala się wg uchwały nr X/54/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 10 czerwca 2015 r.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 14.02.2017 r.

Regulamin udzielania wsparcia finansowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku

AKTUALIZACJA REGULAMINU BIURA  17.04.2018 R.