BEZPŁATNY KURS STOLARSKI W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W WIELKICH BAŁÓWKACH!

Lokalna Grupa Działania organizuje kurs stolarski, który odbywać się będzie w formie weekendowej w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach.

Uczestnikiem kursu może być osoba zamieszkująca teren funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz posiadająca status osoby poszukującej pracy, bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej. Kurs zakłada realizację 40 – godzinnych, specjalistycznych, profesjonalnych zajęć teoretyczno – praktycznych pod okiem osoby wykwalifikowanej.

Liczba miejsc ograniczona! W kursie może wziąć udział maksymalnie 25 osób.

Planowany termin trwania kursu 12 września – 26 września 2020 r. (możliwe niewielkie przesunięcia terminowe).

Aby zostać uczestnikiem kursu należy złożyć w biurze Organizatora (osobiście lub korespondencyjnie) podpisaną kartę zgłoszeniową, wraz z potwierdzeniem posiadania statusu osoby poszukującej oraz potwierdzeniem zameldowania  do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

Ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźnika CAL w kursie udział wziąć może 13 osób z Gminy Kurzętnik oraz 12 osób z pozostałych Gmin Członkowskich.

Udział w kursie jest BEZPŁATNY!

REGULAMIN

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie dla Powiatowego Urzędu Pracy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zameldowaniu

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO