BIZNES PRZY KAWIE – ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy cykliczne konferencje dla strefy biznesu. Pierwsza z nich odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach.

Polegać ona będzie na krótkich, około 15 minutowych prelekcjach podczas, których poruszona zostanie tematyka z zakresu:

  • Pozyskiwania środków na rozwój i zakładanie działalności gospodarczej,
  • Możliwości skorzystania z instrumentu finansowego pochodzącego ze środków funduszy unijnych RPO – pożyczek niskooprocentowanych,
  • Wsparcia finansowego ze strony PUP – doposażenie stanowiska pracy, przydzielanie stażystów, prace interwencyjne, prace społeczno użyteczne zatrudnienie obcokrajowców,
  • Zmian, nowości i aktualności w przepisach BHP i ppoż.,
  • Zmian, nowości i aktualności w prawie podatkowym, prawie skarbowym oraz ZUS,
  • Zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Następnie w punktach konsultacyjnych, możliwe będzie skorzystanie z doradztwa z ww tematyki oraz przeprowadzenie indywidualnej analizy przypadku.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 514 154 474.

Serdecznie zapraszamy !