Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno

Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Inwestycja została zrealizowana w: Boleszynie, Grodzicznie, Montownie, Kowalikach, Linowcu, Lorkach, Montowie, Mroczenku, Mrocznie, Nowym Grodzicznie, Ostaszewie, Rynku, Świniarcu, Trzcinie, Zwiniarzu.

Koszt całkowity: 259 845,96 zł

Dofinansowanie: 150 759,00 zł