Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie – etap I

Celem operacji było zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta Lubawa poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej – ścieżki pieszej o długości 0,32 km oraz terenu rekreacyjnego – jednego placu zabaw. Cel ten został osiągnięty poprzez wybudowanie w 2018 roku ciągu pieszego, budowę placu zabaw oraz montaż tablic informacyjno – promocyjnych.

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Pielgrzyma w Lubawie.

Projekt polegał na utworzeniu ciągu pieszego wzdłuż drogi gruntowej (ul. Pielgrzyma) oraz obiektu małej architektury – placu zabaw (huśtawki równoważące, huśtawka wychylna, zestaw do wspinaczki, z powierzchnią pod placem zabaw z poliuretanu). Projekt ten jest I etapem większego założenia polegającego na zagospodarowaniu terenów łączących Sanktuarium Maryjne w Lipach z terenem Zalewu w Lubawie, w ramach którego ta część miasta uzyska ścieżki rowerowe, ciągi piesze i miejsca do wypoczynku.

Niniejszy  projekt przewiduje również wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Na początku ciągu komunikacyjnego oraz przy placu zabaw zostanie zamontowana tablica informacyjna m.in. z kodem QR, umożliwiającym posiadaczom smartfonów uzyskanie pełnej informacji na temat ścieżki poprzez aplikację „Mobilny Przewodnik po Lubawie”.

Operacja pn. Budowa ścieżki rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie – etap I mająca na celu  zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta Lubawa poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej – ścieżki pieszej o długości 0,32 km oraz terenu rekreacyjnego – jednego placu zabaw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 326 778,8 zł

Wartość dofinansowania wyniosła 191 422,00 zł.