DOBUDOWA WIATY DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KURZĘTNIKU WRAZ Z CZĘŚCIĄ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO DACHU BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 598/2

Projekt polegał na dobudowie do budynku Gminnego Centrum Kultury drewnianej wiaty o wymiarach 5,40 x 11,34 składającej się z drewnianej konstrukcji szkieletowej pokrytej dachem jednospadowym pokrytym blachodachówką. Wiata usytuowana jest od strony podwórka. Teren pod wiatą został utwardzony kostką. Przedmiot inwestycji przeznaczony jest do użytku społeczności lokalnej.

W ramach zadania wykonano:

  • altanę drewnianą o wymiarach 4,5 metra x 3 metry
  • ławki ogrodowe
  • zakup drzewek i krzewów
  • roboty przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu

Projekt został dofinansowany w kwocie 37 796 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).