Dokumenty własne LGD ZL

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD, o których mowa w §4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1410010/15 oraz aneksu zmieniającego za rok 2018.

Planowane akcje aktywizująco- promujące na rok 2019. 

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

Uchwała nr 19/2018 z dnia 22.08.2018 r. Aktualizacja Regulaminu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Uchwała nr 16/2018 z dnia 22.08.2018 r. Aktualizacja Regulaminu funduszu pożyczkowego LGD Ziemia Lubawska dla organizacji pozarządowych

Uchwała nr 15/2018 z dnia 22.08.2018 r. Aktualizacja Regulaminu udzielania wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla podmiotów z terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w Kurzętniku

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ RZECZOWEGO

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Uchwała nr IV/16/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Statut

Uchwała nr IV/15 /2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2019 (plan)

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2018 (aktualizacja)

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2018 (plan)

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD, których mowa §4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00012-6933-UM1410010/15 oraz aneksu zmieniającego.

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2017 (aktualizacja)

2.Harmonogram realizacji planu komunikacji 2016 AKTUALIZACJA

3.Harmonogram realizacji planu komunikacji 2017

regulamin-komisji-rewizyjnej

Członkostwo w LGD ZL

Wysokość składki członkowskiej ustala się wg uchwały nr II/1/2018  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 2 lipca 2018 r.

umowa-ramowa

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska 06.08.2018 r.

Aneks nr. 1 do umowy nr. 00012-6933-UM1410010.15 z dnia 18.05.2016 r.

Aneks nr. 2 do umowy nr. 00012-6933-UM1410010.15 z dnia 18.05.2016r,

Aneks nr. 3 do umowy nr. 00012-6933-UM1410010.15 z dnia 18.05.2016 r.

Aneks nr. 4 do umowy nr. 00012-6933-UM1410010.15 z dnia 18.05.2016 r.

Aneks nr 5 do umowy nr 00012-6933-UM1410010.15 z dnia 18.05.2016 r.

Aneks nr 6 do umowy nr 00012-6933-UM1410010.15 z dnia 18.05.2016 r.

Aneks nr 7 do umowy nr 00012-6933-UM1410010.15 z dnia 18.05.2016 r.

Aneks nr. 1 do umowy nr. 00011-6937-UM1400008.16 z dnia 12.08.2016 r.

PROTOKOŁY Z OBRAD

 Archiwum