Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w wybranym banku oraz ewentualne rozliczenie dotacji przyznanej w poprzednim roku.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.

Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Po uzyskaniu wpisu do rejestru KGW należy założyć rachunek w wybranym banku. Po założeniu rachunku należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w powiatowym biurze ARiMR.
Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczenie pomocy uzyskanej w 2018 roku.️

Szczegóły na stronach:

http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html?fbclid=IwAR1FoMcGwlLvGqYuRHeLP2LxxzF8fpxoXynN8–FmMDpIrOOMVcaCYPZLP4