Cele zgodne z LSR LGD ZL

„Dywersyfikacja i rozwój aktywności gospodarczej na wsi” Cel 1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR Cel 2. „Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszarów LSR. … Czytaj dalej Cele zgodne z LSR LGD ZL