,,DZIĘKUJEMY BOHATEROM. POMAGAMY ICH DZIECIOM”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ,,DZIĘKUJEMY BOHATEROM. POMAGAMY ICH DZIECIOM”
Celem konkursu jest chęć podziękowania pracownikom służby medycznej za ich niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie w walce z koronawirusem.
Aplikować do programu mogą dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, których rodzice lub opiekunowie pracują w służbie medycznej jako:
lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, salowe, rehabilitanci, fizjoterapeuci, pracownicy administracyjni.
Szczegóły programu znajdują się w poniższych linkach.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_P_uYUDLUb7Q9wfBEOJ6EkCfiAK9YlsTdb6o90tjxa1dCYA/viewform?fbclid=IwAR1BIIde3TolPPpT5amTtdL_QnNSFLRW7gUJUr-JQqpsJA6H2AYSNNlXFrA

https://drive.google.com/file/d/1QNQRWbvkXpfwKG5-qWtujRqKMblxi-oN/view?fbclid=IwAR2P-f42iKGBIqOCqZvhSBwDenTLmqrt-GOrq1fgOxSRjCwHdOhP0hHkACo

https://dziekujemybohaterom.splashthat.com/?fbclid=IwAR13kza-m4sAlrAE384XeIQddYQFlzUcXOi-70zgsPl81HNksCSde4gSJUk