Festyn Niepodległościowy w Marzęcicach

Dnia 14 października 2018 roku odbył się Festyn Niepodległościowy w świetlicy wiejskiej w Marzęcicach zorganizowany przez Gminę Kurzętnik w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska. W organizację obchodów 100-lecia niepodległości włączyło się także Koło Gospodyń Wiejskich w Marzęcicach i OSP Marzęcice.

Festyn był doskonałą okazją do wspólnego świętowania i dowodem pamięci o tych, którzy nosili Polskę w sercach w czasach, gdy nie było jej na mapach. W festynie wzięły udział całe rodziny z dziećmi.

W części artystycznej festynu wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, którzy przedstawili zebranym montaż słowno – muzyczny nawiązujący do wydarzeń historycznych. Prowadzenie festynu powierzono opiekunowi sołectwa Marzęcice – Panu Andrzejowi Kowalczykowi. Niezbędne nagłośnienie zostało zapewnione przez Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku.

Podczas uroczystości oficjalnie przekazano sprzęt ratowniczy dla strażaków o łącznej wartości około 10 tyś. zł. O sprawy kulinarne zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przygotowując poczęstunek dla wszystkich chętnych. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i dzieci cieszyli się również z zorganizowanej strefy zabaw i animacji. Na koniec obchodów Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski przekazał w ramach podziękowania dla organizatorów statuetki przygotowane na tę okoliczność.

Dofinansowanie otrzymane od Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska pozwoliło na zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku, zakup flag, które rozdawano dzieciom przybyłym na festyn, zapewnienie animacji i zabaw dla dzieci oraz zakup statuetek dla organizatorów uroczystości.