FORUM ANIMATORÓW SPOŁECZNYCH

  • Osoba reprezentująca

Kamila Kulpa – wiceprezes

tel.: 502 434 519

e-mail: kamyczek21@o2.pl

www.forumanimatorow.org

  • Adres korespondencyjny

ul. Wybudowanie 4 Kacze Bagno

13-306 Kurzętnik

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 8771476621

REGON 281488340

KRS 0000450831

  • Charakterystyka organizacji

Stowarzyszenie istnieje od 5. lat. Realizuje działania na rzecz szerzenia idei animacji społecznej w regionie i edukacji. Realizuje projekty unijne w partnerstwie ze szkołami i samorządami lokalnymi.

  • Dodatkowe informacje

Nagroda im. Heleny Radlińskiej za dokonania na rzecz rozwoju animacji społecznej wręczona przez Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie.