FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA OGŁOSIŁA PIĄTĄ EDYCJĘ PROJEKTU EDUKACYJNEGO „POSTAW NA SŁOŃCE”

Projekt edukacyjny „Postaw na Słońce” skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z całej Polski.

Jego celem jest przekazanie młodym ludziom wiedzy o korzyściach wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii.

Na projekt składają się dwa konkursy – badawczy i filmowy. W ramach konkursu badawczego uczestnicy będą m.in. przygotowywać uproszczone projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych. Zadaniem uczestników biorących udział w konkursie filmowym jest stworzenie scenariusza, a następnie nakręcenie dwuminutowego filmu o mikroinstalacjach OZE w formie reportażu, spotu reklamowego, animacji lub krótkiej fabuły.

Szczegóły konkursów dostępne są na stronach internetowych: www.postawnaslonce.pl oraz www.filmeko.pl

Termin zgłoszeń do obu konkursów mija 16 listopada 2018 roku.