FUNDACJA ,,DROGOWSKAZY”

  • Osoba reprezentująca

Dariusz Falkowski – prezes

tel.: 606 622 986

e-mail: drogowskazy@op.pl

  • Adres korespondencyjny

Nielbark

13-306 Kurzętnik

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 877-14-77-626

REGON 361394380

KRS 0000556168

  • Charakterystyka organizacji

Fundacja ,,Drogowskazy” została ustanowiona 28 stycznia 2015 r. Wpis do KRS uzyskała 30 kwietnia 2015 r.

Fundacja realizuje przede wszystkim działania:

  • na rzecz aktywności społecznej osób starszych,
  • z zakresu ekonomi społecznej,
  • z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa medycznego,
  • w obszarze turystyki i krajoznawstwa.

Na realizację tych działań Fundacja ,,Drogowskazy” pozyskała dotychczas środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, powiatu nowomiejskiego i gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

  • Dodatkowe informacje

Fundacja ,,Drogowskazy” wraz z Gminą Kurzętnik i Parafią w Lipinkach utworzyła i jest członkiem Spółdzielni Socjalnej ,,Solidna Piątka”.