FUNDACJA KACZE BAGNO – MIEJSCE INICJATYW POZYTYWNYCH

  • Osoba reprezentująca

Michał Łapiński – prezes

tel.: 603 789 146

e-mail: kaczebagno@kaczebagno.pl

www.kaczebagno.pl

  • Adres korespondecyjny

ul. Wybudowanie 4 Kacze Bagno

13-306 Kurzętnik

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 877-147-70-23

REGON 281580590

KRS 0000502663

  • Charakterystyka organizacji

Fundacja została utworzona 19 marca 2014 r.

Działania na rzecz rozpowszechniania aktywnej edukacji pozaszkolnej, wspieranie pozytywnych inicjatyw młodzieży, aktywizacja i integracja społeczna, działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, edukacji nauczycieli i dzieci.

  • Dodatkowe informacje

Realizacja działania ,,The Tall Ships Races 2017” – regaty wielkich żaglowców. Wysłanie 10 młodych (15-18 lat) na bezpłatny tygodniowy wyjazd na Pogorię trasą Polska – Szwecja – Finlandia – Litwa. Wyjazd zorganizowany w partnerstwie z Sail Training International – organizacją propagującą morskie wychowania młodzieży.