FUNDACJA PSYCHOEDUKACYJNA ASPIRACJE

  • Osoba reprezentująca

Kamila Kulpa – prezes

tel.: 502 434 515

e-mail: kamyczek21@o2.pl

  • Adres korespondencyjny

ul. Wybudowanie 4 Kacze Bagno

13-306 Kurzętnik

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 8771477046

REGON 281580554

KRS 0000502856

  • Charakterystyka organizacji

Fundacja istnieje od 2014 r. Działania z zakresu psychoedukacji i zachowań prozdrowotnych. Realizacja zajęć jogi dla nowomieszczan. Szkolenia i treningi z zakresu rozwoju osobistego i interpersonalnego. Szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Szerzenie idei terapii skoncentrowanego na rozwiązaniach.

  • Dodatkowe informacje

Zrealizowane dwa projekty:

  • Działaj Lokalnie
  • CUMA – Ciało, Umysł, Moc, Aktywność – wyróżniony w 2016 r. przez Fundację TESCO.