Gala Sportu Rybno 2019

W niedzielę 24 lutego 2019 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbyła się Gala Sportu Rybno 2019 zorganizowana przez nieformalną grupę młodzieży ,,W Rękach Młodych” we współpracy z Gminą Rybno, OSiR Rybno oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Rybnie.

Udział w gali wzięli m.in. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Starosta Powiatu Działdowskiego Paweł Cieśliński, Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski i Przewodniczący Rady Gminy Rybno Piotr Kornatowski.

Galę urozmaiciły występy lokalnej orkiestry dętej, Eweliny Deptuły, a także występ duetu Freestyle Football – Adriana Duszaka i Grzegorza Staśkiewicza, którzy występowali m.in. w programie ,,Mam Talent”. Galę poprowadził duet Łukasz Piórkowski oraz Sylwester Kasprowicz.