Generator wniosków LGD ZL

NABÓR NR 1/2018 https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=58a832441b309a83&&b=db77a282996d7647f7af8c7715fcb574 NABÓR NR 2/2018 https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d9b1e9be8b41d94a&&b=db77a282996d7647f7af8c7715fcb574 NABÓR  NR 3/2018 https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=8ccb8631dc97ffe1&&b=db77a282996d7647f7af8c7715fcb574 NABÓR  NR 4/2018 https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=a842f12e1720cc50&&b=db77a282996d7647f7af8c7715fcb574     Instrukcja Generatora