I GALA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

W sobotę, 24 listopada 2018 roku, w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbyła się I Gala Aktywności Lokalnej, której realizacja odbyła się w ramach współpracy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z ww. szkołą.

Je głównym celem było zapromowanie i wyróżnienie działalności lokalnych stowarzyszeń, podmiotów ekonomii społecznej, fundacji, rzemieślników i rękodzielników.

Wydarzenie zgromadziło na miejscu ponad 30 wystawców, którzy prezentowali swoje wyroby, chwalili się osiągnięciami oraz promowali prowadzone przez swoje organizacje działania. Na stoiskach można było zobaczyć:

 • Wyroby ze wstążki,
 • Wyroby z gliny,
 • Wyroby z drewna,
 • Ręcznie zdobione kartki okolicznościowe,
 • Wyroby cukiernicze,
 • Wyroby kulinarne,
 • Wyroby zielarskie (nalewki, syropy, wyciągi z ziół),
 • Wyroby pszczelarskie (miody, świece wykonane z miodu),
 • Wyroby szydełkowane.

W Gali udział wzieli następujący wystawcy, z podziałem na charakter prowadzonej działalności:

1 . Organizacje pozarządowe:

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Grodzicznie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Ostaszewo, Zespół Ostaszewianki,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Montowie,
 • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik,
 • Stowarzyszenie Klub Seniora w Gminie NML z/s w Mszanowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Skarlinie,
 • Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”,
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej,
 • Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska,
 • Stowarzyszenie Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej,
 • Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu,
 • Żabianka Stowarzyszenie rozwoju wsi Żabiny,
 • UKS Nobliści.

2.  Fundacje:

 • Fundacja im. Działyńskich,
 • Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania,
 • Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE.

3. Spółdzielnie Socjalne:

 • Solidna Piątka,
 • Pyszczek i Syla Sp. Z o. o.,
 • Herbarium,
 • Kacze Bagno- Miejsce Inicjatyw Pozytywnych

4. Rękodzielnicy:

 • Szykowna Kartka- Cardmaking Lucyna Kozłowska,
 • Lidia Bral, Iwona Bral.

5. Rzemieślnicy:

 • Sławomir Józefowicz- Gospodarstwo Ekologiczne „Oleje bio”,
 • Norbert Duliński,
 • Pasieka Jabłońscy,
 • Rejonowe Koło Pszczelarzy.

Jednym z elementów wydarzenia były prelekcje zaproszonych gości.

Pierwszym występującym był Pan Krzysztof Margol– Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, który opowiadał o możliwości wzajemnej współpracy między organizacjami o różnych charakterze i specyfice działalności.

Następnie głos zabrała Pani Joanna Glezman– Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z organizacjami. Pani Joanna omówiła:

 • możliwości pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe z Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji współpracujących z UM lub podległych UM,
 • zmiany w aktach prawnych obowiązujące od 2019 roku, dotyczące organizacji pozarządowych
 • propozycje współpracy UM z organizacjami pozarządowymi, fundacjami oraz działania prowadzone na rzecz tych organizacji oraz z myślą o nich.

Podobną tematykę, skierowaną do podmiotów ekonomi społecznej poruszyła Pani Anna Lewikowska– Animatorka Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Laureatów 11 kategorii wyłoniła komisja, w składzie:

 1. Pani Agnieszka Stajszczak – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,
 2. Pan Mirosław Wodara – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
 3. Jolanta Haska – Pełnomocnik Zarządu Starostwa Powiatu Nowomiejskiego ds. Organizacji Pozarządowych.

Dnia 21 listopada 2018 r. w Biurze LGD Ziemia Lubawska oceniono oraz wyłoniono laureatów następujących kategorii:

 • Najbardziej aktywna organizacja pozarządowa Gminy Grodziczno –  Koło Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie.
 • Najbardziej aktywna organizacja pozarządowa Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie – Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży “Błękitna Mila”.
 • Najbardziej aktywna organizacja pozarządowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska.
 • Najbardziej aktywna organizacja pozarządowa Gminy Kurzętnik – Stowarzyszenie Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej.
 • Najbardziej aktywna organizacja pozarządowa Gminy Biskupiec – Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu.
 • Najbardziej aktywna organizacja pozarządowa Gminy Rybno – Żabianka – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żabiny.

Powyższe organizacje w nagrodę otrzymały pamiątkowe kroniki, aby ich członkowie mogli trwale dokumentować swoje działania i ich efekty. Ponadto na ręce przedstawicieli przekazano paczki pełne słodkości, statuetki oraz dyplomy.

 • Najbardziej aktywna organizacja pozarządowa Ziemi Lubawskiej – Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży “Błękitna Mila”.
 • Najbardziej Rozwinięta Spółdzielnia Socjalna Ziemi Lubawskiej – Spółdzielnia Socjalna Herbarium.
 • Najbardziej aktywna Fundacja Ziemi Lubawskiej – Fundacja im. Działyńskich.

W dniu Gali Komisja dokonała oceny oraz wyłonienia laureatów ostatnich dwóch kategorii:

 • Najbardziej kreatywny rękodzielnik – Szykowna Kartka – cardmaking Lucyna Kozłowska.
 • Najlepszy rękodzielnik – Rejonowe Koło Pszczelarzy.

5 ostatnich kategorii zostało wyłonionych z obszaru całej Ziemi Lubawskiej. Zostały one nagrodzone czekami pieniężnymi na kwotę 800 zł, pamiątkowymi kronikami oraz pucharami.

Każdy z uczestników otrzymał statuetkę oraz dyplom uczestnictwa oraz gadżety promocyjne Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Wszyscy mogli wspólnie skorzystać ze słodkiego poczęstunku, kawy, herbaty, przystawek oraz ciepłych posiłków.

Słodkim zwieńczeniem Gali był pyszny tort przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu

Bardzo dziękujemy za obecność Staroście Powiatu Nowomiejskiego Panu Andrzejowi Ochlak, Wicewójtowi Gminy Kurzętnik Panu Adamowi Zapałowskiemu, Członkowi Rady Powiatu Panu Danielowi Zdanowskiemu oraz Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Kurzętnik Pani Annie Lewickiej.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do naszych prelegentów- Pani Joanny Glezman, Pani Anny Lewikowskiej oraz Pana Krzysztofa Margola.

Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Bardzo cieszy nas wysoka frekwencja uczestników. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok.