I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

W dniach 12-14 czerwca 2018 roku pracownice biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Joanna Cabaj oraz Dominika Najdrowska uczestniczyły w I Kongresie Gospodarstw Opiekuńczych, pn.: „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” w Tleniu.

Jego celem była wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rolnikami oraz instytucjami  działającymi w zakresie usług opiekuńczych. Natomiast jego założeniem była nie tylko popularyzacja idei gospodarstw opiekuńczych ale także tworzenie sieci współpracy pomiędzy właścicielami gospodarstw opiekuńczych, doradcami, urzędnikami samorządowymi, pracownikami instytucji opieki społecznej i LGD zainteresowanymi tworzeniem gospodarstw opiekuńczych.

W Tleniu zawitało około 100 osób zainteresowanych tematyką, planujących stworzyć gospodarstwo opiekuńcze oraz posiadających i działających w takich gospodarstwach. Zjawili się również pensjonariusze niektórych gospodarstw opiekuńczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzień pierwszy (12.06.2018r) zakładał prezentację gospodarstw opiekuńczych poza granicami naszego kraju. Po przywitaniu zgromadzonych przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Ryszarda Kamińskiego głos zabrał IJsbrand Snoeij- właściciel gospodarstwa opiekuńczego w Holandii. Uczestnicy mieli okazję obejrzenia prezentacji opisującej oraz obrazującej specyfikę funkcjonowania gospodarstwa.

Kolejna mówczynią była Pani Lili Mahne-Area Gea – przedstawicielka Słoweńskiego Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opisała ona doświadczenia słoweńskie w komercjalizacji usług opiekuńczych i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób niepełnosprawnych. Tę samą tematykę w odniesieniu do Czech poruszyła Pani Eliska Hudcova, przedstawicielka Czeskiego Ministerstwa Rolnictwa oraz członek Komitetu Rolnictwa Społecznego.

Ostatnim tematem poruszonym tego dnia była opieka nad osobami niesamodzielnymi w gospodarstwach opiekuńczych z województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem doświadczeń Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Głos zabrał Pan Ryszard Kamiński oraz Pani Aleksandra Bielińska.

Miłym zakończeniem tego dnia Kongresu była uroczysta kolacja.

Drugiego dnia (13.06.2018 r.) Kongres rozpoczęto od omówienia miejsca gospodarstw opiekuńczych w polityce rządu.  W tej kwestii głos zabrały przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju- Panie Dorota Hass, Justyna Adamska oraz Ewa Makowska.

Następnie omówiono dobre praktyki współpracy gospodarstw opiekuńczych  z instytucjami pomocy społecznej w powiecie świeckim, czego dokonał kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem Pani Arleta Maliszewska oraz przedstawiciel gospodarstwa opiekuńczego i Fundacji Toskania Kociewska Pan Arkadiusz Pstrong.  Ponadto Pan Pstrong przedstawił bardzo ciekawą prezentację na temat swojego gospodarstwa.

Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać krótkich wystąpień właścicielek gospodarstw opiekuńczych, które funkcjonują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Głos zabrały:

  • Małgorzata Oparka ,
  • Jolanta Metkowska ,
  • Jadwiga Wolińska,
  • Zofia Kulczyk,
  • Elżbieta Augustyńska,

Następnie uczestnicy Kongresu podzieleni zostali na 3 grupy wyjazdowe. Nasze pracownice miały okazję zwiedzić Gospodarstwo Opiekuńcze Pani Jolanty Metkowskiej w Wysokiej oraz Pani Jadwigi Wolińskiej w Legbądzie. Na miejscu można było zapoznać się z ofertą gospodarstw, zwiedzić pomieszczenia, skosztować organicznych warzyw i owoców w nich hodowanych, a także poznać pensjonariuszy i porozmawiać z nimi przy wspólnej kawie i pysznych swojskich wypiekach.

Ostatniego dnia (14.06.2018 r.) przedstawione zostały możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach dostępnych źródeł. Omówienia dokonał Pan Dawid Skotnicki z KPODR oraz Pani Magdalena Kurpinowicz z LGD Bory Tucholskie.

Następnie Pani Monika Bauza– radca prawny KPODR oraz Pani Anna Szmyd z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy przedstawiły przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej.

Ostatnim elementem były warsztaty identyfikujące argumenty i kontrargumenty dla działalności gospodarczej polegającej na opiece nad osobami niesamodzielnymi na przykładzie realizowanych działań. Uczestników podzielono na dwie grupy moderacyjne. Moderatorem pierwszej był Pan Ryszard Kamiński z KPODR Minikowo, natomiast moderatorem drugiej grupy był Pan Konrad Stępnik z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Po wszystkim odbyło się podsumowanie warsztatów oraz panel dyskusyjny pn. “Czy na opiece można zarabiać- dylematy moralne i finansowe.”

Podsumowania i uroczystego zakończenia Kongresu dokonał Pan Ryszard Kamiński- dyrektor KPODR.