II Przegląd wokalny ,, Hej Kolęda, Kolęda!”

Dnia 20 stycznia 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odbył się II Przegląd Wokalny ,,Hej Kolęda, Kolęda!” organizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska we współpracy z Miejskim Centrum Kultury.

Honorowy patronat nad II Przeglądem Wokalnym objął Pan Józef Blank, Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie, któremu bardzo dziękujemy.

Przesłuchania solistów odbywały się w trzech kategoriach wiekowych:

 • od 7 do 10 roku życia,
 • od 11 do 14 roku życia,
 • od 15 do 18 roku życia.

Od samego początku konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie. Do biura LGD ZL wpłynęła duża ilość zgłoszeń. Ostatecznie na scenie zaprezentowało się 68 uczestników. Najwięcej z nich wystąpiło w najmłodszej kategorii wiekowej.

Każdy z artystów miał zaprezentować jeden utwór o tematyce Bożonarodzeniowej, kolędę lub pastorałkę. Repertuar był bardzo zróżnicowany.

Jury, w składzie:

 • Pani Monika Weisgerber,
 • Pani Justyna Suwińska,
 • Pan Jacek Błaszkowski,

miało za zadanie ocenić prezentujące się osoby oraz opracować werdykt końcowy, na podstawie poniższych kryteriów:`

 • warunki głosowe Uczestników,
 • muzykalność,
 • dykcja,
 • walory wokalne,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Po zakończeniu występów Komisja przeprowadziła obrady, aby wyłonić laureatów przeglądu, co nie było łatwym zadaniem.

Po podliczeniu punktacji przez Jury klasyfikacja wyglądała następująco:

Kategoria wiekowa od 7 do 10 roku życia:

I miejsce- Agnieszka Nehring,

II miejsce-  Lena Karaś,

III miejsce- Julia Kłosowska.

Jury w tej kategorii postanowiło przyznać dwa wyróżnienia za wyraz artystyczny, które otrzymali: Jagoda Prokop oraz Łukasz Kalinowski.

Kategoria wiekowa od 11 do 14 roku życia:

I miejsce- Aleksandra Lewicka,

II miejsce- Klaudia Sulewska,

III miejsce- Amelia Kowalkowska.

Kategoria wiekowa od 15 do 18 roku życia:

I miejsce- Aleksandra Krygier,

II miejsce- Adrianna Ługiewicz,

III miejsce- Klaudia Dudulska.

Nagrodami głównymi Przeglądu były warsztaty wokalne, które przeprowadzone będą przez wybraną poprzez zapytanie ofertowe Akademię Muzyki znajdującą się w Kurzętniku. Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki oraz dyplomy uczestnictwa, a także skromne upominki od organizatorów. Skorzystać mogli również z bufetu kanapkowego, słodkiego poczęstunku oraz kawy i herbaty.

Przerywnikiem pomiędzy przesłuchaniami był gościnny występ Mateusza Stajszczak– absolwenta Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Bairda w Iławie, byłego ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie oraz śpiewaka operowego i pianisty, zdobywcy wyróżnienia na IV Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Jana Kaczmarskiego, który obecnie jest studentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

 

Serdecznie dziękujemy za obecność zaproszonym gościom,a mianowicie Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego Panu Józefowi Blank, Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Andrzejowi Nadolskiemu, Sekretarz Gminy Kurzętnik Pani Magdalenie Rynkowskiej, Przewodniczącemu Rady Gminy Rybno Panu Piotrowi Kornatowskiemu wraz z żoną, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanowie Pani Annie Pijaczyńskiej oraz Sekretarzowi Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Panu Sylwestrowi Kasprowicz. Serdeczne podziękowania kierujemy również do licznej publiczności.

Dziękujemy również naszemu małemu pomocnikowi Tymkowi, który dzielnie pomagał pracownikom biura podczas całego Przeglądu Wokalnego.

Laureatom serdecznie gratulujemy a wszystkim Wykonawcom życzymy dalszych sukcesów na muzycznej drodze.

Serdeczne podziękowanie kierujemy również do Pani Katarzyny Olęckiej– Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i jej Pracowników za pomoc w organizacji.