III Kurzętnicka Gala Biznesu

W dniu 26 stycznia 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się III Kurzętnicka Gala Biznesu, podczas której nagrodzone zostały osoby mające duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości w regonie.

Kapituła konkursowa powołana 14.01.2019 roku w składzie:

  • Magdalena Rynkowska – Sekretarz Gminy,
  • Emilia Auda – Kierownik Referatu ds. Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej,
  • Magdalena Wadecka z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Kurzętniku,
  • Ryszard Ulatowski – redaktor naczelny Gazety Nowomiejskiej,

wybrała wyróżniających się przedsiębiorców, którym w czasie Gali wręczono statuetki. Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski uhonorował także instytucje otoczenia biznesu.

Statuetki otrzymali:

  1. w kategorii Firma rodzinna – Wojenkowski Adam,
  2. w kategorii Firma roku – EXPOM S.A.,
  3. w kategorii innowacyjna Firma – Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o.o.,
  4. w kategorii Instytucja wspierająca biznes – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska,
  5. w kategorii Firma z długoletnią tradycją –  GS ,,Samopomoc Chłopska” w Kurzętniku z/s w Marzęcicach.

W czasie Gali przekazano przedsiębiorcom przygotowane dla nich materiały promocyjne. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na poczęstunek i zabawę taneczną.