INFORMACJA!!

 

INFORMACJA

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od biura LGD Ziemia Lubawska generator wniosków OMIKRON nie może zostać uruchomiony w naborach nr 5/2018 i 6/2018. Składanie wniosków będzie możliwe tylko poprzez formularze dostępne w ogłoszeniu lub na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Agencji Restrukturyzacji     i Modernizacji Rolnictwa.