Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego rozeznania rynku za pośrednictwem zapytań ofertowych nr ZO/1/KIS/2019 oraz ZO/2/KIS/2019

Szanowni Państwo. Dnia 10.04.2019 r. upłynął termin składania ofert w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku lokalnego na potrzeby realizacji projektu
„Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej – edycja 2019” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach niniejszego postępowania ogłoszono zapytania ofertowe:

  • Zapytanie ofertowe ZO/1/KIS/2019 – Przeprowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.
  • Zapytanie ofertowe ZO/2/KIS/2019 – Przeprowadzenie warsztatów przygotowania zawodowego (instrument aktywizacji zawodowej) oraz indywidualnych konsultacji u doradcy zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/1/KIS/2019 wpłynęły 4 oferty.
Najniższą z nich okazała się oferta : PSYCHOTEST Pracownia Psychologiczna Patrycja Pankowska, która opiewała na kwotę 6636 zł.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/2/KIS/2019 wpłynęły 4 oferty.
Najniższą z nich okazała się oferta : RAFIKI – Spełniamy Marzenia – Ewelina Rafalska, która opiewała na kwotę 5028 zł.

Gratulujemy oferentom wyłonionym, a wszystkich pozostałych zachęcamy do współpracy w kolejnych projektach.