INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH PROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU ZA POŚREDNICTWEM ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NR ZO/3/KIS/2019, NR ZO/4/KIS/2019, NR ZO/5/KIS/2019, NR ZO/6/KIS/2019, NR ZO/7/KIS/2019 ORAZ NR ZO/8/KIS/2019

Szanowni Państwo,

Dnia 24.04.2019 r. upłynął termin składania ofert w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku lokalnego na potrzeby realizacji projektu „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej – edycja 2019” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach niniejszego postępowania ogłoszono zapytania ofertowe:

  • Zapytanie  ofertowe nr ZO/3/KIS/2019 – Przeprowadzenie warsztatów fitness i rehabilitacji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.
  • Zapytanie  ofertowe nr ZO/4/KIS/2019 – Przeprowadzenie warsztatów z trenerem leczenia uzależnień dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.
  • Zapytanie ofertowe nr ZO/5/KIS/2019 – Przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego BHP, p.poż oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej..
  • Zapytanie ofertowe nr  – ZO/6/KIS/2019 – Przeprowadzenie kursu kulinarnego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.
  • Zapytanie ofertowe nr ZO/7/KIS/2018 – Przeprowadzenie kursu stolarskiego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.
  • Zapytanie ofertowe nr ZO/8/KIS/2019 – Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników Klubu Integracji Społeczej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/3/KIS/2019 wpłynęło 0 ofert.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/4/KIS/2019 wpłynęły 2 oferty.
Najniższą z nich okazała się oferta: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień Beata Jarząb, która opiewała na kwotę 800 zł.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/5/KIS/2019 wpłynęło 7 ofert.
Najniższą z nich okazała się oferta: Firma Usługowo Szkoleniowa Anna Burkiewicz, która opiewała na kwotę 720 zł.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/6/KIS/2019 wpłynęły 2 oferty.
Najniższą z nich okazała się oferta: Edukator Kursy i szkolenia, która opiewała na kwotę 3800 zł.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/7/KIS/2019 wpłynęło 0 ofert.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/8/KIS/2019 wpłynęły 3 oferty.
Najniższą z nich okazała się oferta: Edukator Kursy i szkolenia, która opiewała na kwotę  3500 zł.

Gratulujemy wyłonionym oferentom, a wszystkich pozostałych zachęcamy do współpracy w kolejnych projektach.

W zapytaniach do których oferty nie wpłynęły, zostaną udzielone zamówienia z wolnej ręki.