IV Festiwal Gwary Lubawskiej

Dnia 19 kwietnia 2018 r.w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie  odbył się IV Festiwal Gwary Lubawskiej. Organizatorami festiwalu było Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego z Łąkorza oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego z Rumianie. Patronatem była  m.in Lokalna Grupa Działania Ziemi Lubawska. Przygotowaniem lokalu, scenografii i całej oprawy festiwalu zajęła się Pani Hanna Kirchhof – Dyrektor Szkoły Podstawowej. O pozostałe elementy zadbało Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego z  Łąkorza.

W IV Festiwalu Gwary Lubawskiej uczestniczyło 31. wykonawców, którzy prezentowali wysoki poziom wykonanych utworów pod względem zawartości gwarowej oraz wykonania i przygotowania scenografii.

Dzięki wsparciu IV Festiwalu Gwary Lubawskiej przez Lokalną Grupę Działania laureaci otrzymali statuetki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i gadżety.