JAK WYKSZTAŁCIĆ PRACOWNIKA ZA UNIJNE PIENIĄDZE?

Będzie się można tego dowiedzieć w piątek (20 stycznia) podczas spotkania informacyjnego pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych skierowane do przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników”.

Na spotkanie zapraszamy pracodawców i pracowników MŚP, którzy chcą skorzystać ze szkoleń, doradztwa lub innych form podnoszenia kwalifikacji.

Początek spotkania o godz. 10, a zakończenie planowane jest na godz. 13.15. Szkolenie odbędzie się w olsztyńskim Hotel Park (Al. Warszawska 119).

Więcej informacji: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: tel. 89 512 54 82/83/85/86, email:gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Warunki uczestnictwa:

  • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 17 stycznia 2017r. do godz 15,
  • potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.