KACZE BAGNO MIEJSCE INICJATYW POZYTYWNYCH SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

  • Osoba reprezentująca

Michał Łapiński – prezes

tel.: 515 822 900

603 789 146

e-mail: kaczebagno@kaczebagno.pl

www.kaczebagno.pl

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 8771477187

REGON 281612194

KRS 0000518831

  • Charakterystyka organizacji

Spółdzielnia istnieje od sierpnia 2014 r.

Edukacja nieformalna i alternatywna dzieci i młodzieży. Realizacja warsztatów rozwojowych i artystycznych oraz szkoleń z kompetencji społecznych i specjalistycznych. Organizacja pobytów grup z noclegiem i wyżywieniem.

  • Dodatkowe informacje

Największa Spółdzielnia w powiecie.

Realizacja trzech projektów na rozwój Spółdzielni i zatrudnienie. Powołanie pracowni ceramicznej, artystycznej i sali szkoleniowej w 2018 r.