KONFERENCJA „BIZNES PRZY KAWIE”

Dnia 2 kwietnia 2019 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach odbyła się pierwsza konferencja dla przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości, strefy biznesu z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska – „Biznes przy kawie”. Do wydarzenia pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska przygotowywali się długo ale efekt jaki został uzyskany przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Istotą wydarzenia było przekazanie jak największej ilości przydatnych informacji, jak najszerszemu gronu przedsiębiorców w stosunkowo niedługim czasie. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli wielu instytucji zajmujących się wsparciem przedsiębiorczości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz działających w strefie biznesu.

Uczestnicy zyskali możliwość zgromadzenia wiedzy i informacji na temat oferowanych pożyczek niskooprocentowanych, pochodzących ze środków UE, możliwości pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej, korzyści z zatrudniania osób dotkniętych niepełnosprawnościami oraz wymogów i obowiązków z tym związanych, a także przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele biura rachunkowego oraz eksperci w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przekazali nowinki prawne, zmiany oraz aktualizacje najważniejszych przepisów prawnych w tych dziedzinach.

W konferencji, w roli prelegentów wystąpili przedstawiciele takich instytucji jak:

  • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie – Prezes Zarządu Pan Zbigniew Ciechomski,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego, oddział w Olsztynie – Pani Patrycja Lemańczyk,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Pani Marzena Pisanko,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział w Olsztynie – Pani Anna Baran oraz Pani Elżbieta Sokół-Gąsiorowska,
  • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim – Dyrektor Pan Tomasz Rafalski oraz Pan Marcin Sobczak,
  • Działdowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Pan Grzegorz Chiliński oraz Pan Roman Dawidowski,
  • Firma Usługowo-Szkoleniowa Anna Burkiewicz – Pani Anna Burkiewicz,
  • Biuro Rachunkowe PROFIT – Pan Krzysztof Lewicki.

Po zakończonej prezentacji każdy z prelegentów udawał się do przygotowanego wcześniej punktu konsultacyjnego, w którym świadczone było indywidualne doradztwo osobom zainteresowanym.

Swoje punkty konsultacyjne miały również takie instytucje jak:

  • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”,
  • Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” z Działdowa.

Na konferencji pojawiło się blisko 50 lokalnych przedsiębiorców, którzy z zainteresowaniem słuchali wystąpień prelegentów, notując każdą cenną informację oraz chętnie korzystali z indywidualnych konsultacji. Rozmowy z przedsiębiorcami wskazywał na fakt, iż taka informacyjna forma wsparcia była niezwykle potrzebna. Szeroki zakres tematyczny z udziałem tak kompetentnych osób okazał się dla nich bardzo satysfakcjonujący.

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem oraz zadowolenie wykazywane zarówno przez prelegentów jak i uczestników utwierdziło nas, że „Biznes przy kawie” powinien zagościć na stałe w kalendarzu Stowarzyszenia. Już dziś wiemy, że kolejne spotkanie odbędzie się po koniec tego roku, w okolicach października.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za poświęcony czas oraz chęć podzielenia się swoją wiedzą oraz prezentację ofert instytucji. Gorące podziękowania kierujemy także do lokalnych przedsiębiorców za wykazane zainteresowanie, czynny udział i możliwość wsparcia rozwoju ich firm.

Liczymy na Państwa obecność za pół roku.