Konferencja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zainteresowane osoby udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w linku przedstawionym poniżej najpóźniej do 6 grudnia br. i przesłanie drogą e-mailową na adres:

p.mituniewicz@warmia.mazury.pl lub d.sargalski@warmia,mazury.pl

Szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod nr tel.:  (89)  521 92 60 lub  (89) 521 92 78

O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY