Konferencja LEADER DZIŚ I JUTRO

W dniach 30.09 – 02.10.2019 r. w Mąchocicach Kapitulnych odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016 – 2018 i perspektywy po roku 2021. Udział w konferencji wzięła Pani Agnieszka Stajszczak – Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

Konferencja rozpoczęła się grą terenową opartą na legendach i tradycjach świętokrzyskich.

Podczas kolejnych dwóch dni omawiane były takie tematy jak:

  • RLKS – bogactwo doświadczeń i nowe wyzwania. Aktualny stan wdrażania oraz kierunki rozwoju RLKS w przyszłości. – Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Pierwszy kamień milowy – Jak nam poszło? – podsumowanie stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
  • Jak funkcjonuje LGD, jak są realizowane LSR, jak to działa w praktyce? – Określenie optymalnego modelu funkcjonowania LGD w nowej perspektywie finansowej oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania – podsumowanie raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Joanna Gierulska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Co słychać u animatorów? – prezentacje animatorów biorących udział w projekcie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich „Akademia umiejętności animatora LGD”,
  • Jak to robią inni? – Przykłady RLKS w krajach Unii Europejskiej,
  • I co dalej z LEADER’em? – perspektywa Komisji Europejskiej oraz perspektywa MRiRW – Karolina Jasińska-Mühleck – DG AGRI Komisja Europejska oraz Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odbyły się również warsztaty Jak odczarować LEADER/RLKS? oraz warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Wydarzenie to wniosło wiele refleksji na temat przyszłości Lokalnych Grup Działania.