KONFERENCJA „PRZEMYSŁ DRZEWNO-MEBLARSKI NA WARMII I MAZURACH – PERSPEKTYWY INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI”

KONFERENCJA „PRZEMYSŁ DRZEWNO-MEBLARSKI NA WARMII I MAZURACH – PERSPEKTYWY INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI” ODBĘDZIE SIĘ 29 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W OLSZTYNIE.

Podczas wydarzenia poruszane będą tematy związane z innowacjami w branży meblarskiej, automatyzacją produkcji, możliwościami wsparcia eksportu czy ekspansji zagranicznych firm.

Branża meblarska skupia blisko 26 tys. przedsiębiorstw, z czego ponad tysiąc znajduje się na Warmii i Mazurach. Zatrudnienie znajduje w niej ponad 160 tys. osób.

W „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” zostały przyjęte do realizacji trzy inteligentne specjalizacje regionu. Są to: ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na „Inteligentną Gospodarkę” zarezerwowano 320 mln euro. Pieniądze mają wspomóc rozbudowę zaplecza badawczego i wdrażanie wypracowanych w nim pomysłów, budowanie sieci połączeń między producentami i usługodawcami z regionu między sobą i z zagranicznymi partnerami, a także ochronę i promocję powstałych tutaj rozwiązań.

Konferencja odbędzie się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91A). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia należy wysyłać do 24 października 2018 roku na adres mailowy: m.kedziorska@warmia.mazury.pl

PROGRAM WYDARZENIA:

9:30-10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa.
10.05-10.15 Otwarcie konferencji. Wystąpienie marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina
10.15-10.25 Wystąpienie prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jana Szynaki
10.25-10.50 Akceleracja branży meblarskiej elementem Programu Flagowego Polskie Meble, Tomasz Wiktorski, Polski Fundusz Rozwoju
10:50-11:35 Stoisko targowe firmy meblowej, które sprzedaje, Jerzy Osika, PROMEDIA
11:35-12:05 Przerwa kawowa
12:05-12:30 Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii, Michał Chwieduk, Agencja Rozwoju Przemysłu
12:30-13:15 Automatyzacja w przemyśle meblarskim sposobem na rozwiązanie problemów kadrowych i zwiększenie wydajności, Andrzej Zając, Allcomp Polska
13:15-13:50 Przerwa kawowa
13.50-14.20 Prawa własności intelektualnej w meblarstwie – jakie prawa czemu mogą służyć? mec. Aleksandra Żebrowska, DZP
14.20-14.35 Pożyczki Inwestycyjne z Premią, finansowanie z poziomu regionu, Włodzimierz Szelążek, członek zarządu WMARR S.A. w Olsztynie
14.35-14.50 Wsparcie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, Anna Bułło, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Regionu BGK Banku Gospodarstwa Krajowego
14.50-15.00 Podziękowania. Zakończenie konferencji
15.00-16.00 Lunch
16.00-17.00 Networking