KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MŁYNY ZIEMI LUBAWSKIEJ” – ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Organizatorami konkursu są Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa  Kulturowego wraz z partnerami —  Miejską Biblioteką w Nowym Mieście Lubawskim, Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska pod Patronatem Medialnym „Gazety Nowomiejskiej”.

Celem  konkursu fotograficznego  jest pokazanie dziedzictwa kulturowego architektury historycznej młynów Ziemi Lubawskiej.

Udział w nim może wziąć każda osoba zainteresowana dziedzictwem kulturowym Ziemi Lubawskiej. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.

Prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie od 10.03.2020 roku  do 10.05. 2020 roku na jeden z adresów:

Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej 13-334 Łąkorz 12 lub Redakcja „Gazety Nowomiejskiej” 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  ul. Wodna 3, albo Miejska Biblioteka ul. Działyńskich 13-300 Nowe Miasto Lubawskie z dopiskiem Konkurs Fotograficzny : „Młyny Ziemi Lubawskiej”.

Szczegóły w regulaminie! Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU MŁYNY ZIEMI LUBAWSKIEJ