KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,NA ŻNIWA Z APARATEM”

Kochani!

Żniwa coraz bliżej! W związku z tym już dziś ogłaszamy konkurs fotograficzny ,,Na żniwa z aparatem” dla wszystkich mieszkańców terenu funkcjonowania Stowarzyszenia!

Celem konkursu jest promowanie wiejskich (i nie tylko) terenów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ukazanie artystycznej wizji mieszkańców w kontekście prac polowych/żniw, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze naszego terenu, rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody, dokumentowania jej, a także kształtowanie ich świadomości biologicznej i ekologicznej.

Prace należy przesłać korespondencyjnie lub dostarczyć osobiście na adres siedziby biura w godzinach pracy biura od 7:00 do 15:00 w terminie do 21 sierpnia 2020 r.

Każdy uczestnik może dostarczyć jedną fotografię! Czekamy na wasze ujęcia!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu – REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA