KONKURS POETYCKI ,,PRZYJAŹŃ PISANA WIERSZEM”

Drodzy Mieszkańcy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba zamieszkująca teren funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska w wieku od 15 do 50 roku życia.

Zakłada on stworzenie przez uczestników autorskiego wiersza o tematyce przyjaźni oraz jego prezentację podczas wieczorku poetyckiego, który będzie jednocześnie zwieńczeniem konkursu wyłaniającym zwycięzców.

Celem konkursu ,,Przyjaźń pisana wierszem” jest zachęta lokalnej społeczności do wyrażania uczuć i myśli za pomocą słowa pisanego, kształtowanie ich wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz poezję, rozwój wśród uczestników kreatywności poetyckiej, doskonalenie ich umiejętności poetyckich oraz recytatorskich, a także przełamanie strachu przed publicznymi występami.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

KARTY ZGŁOSZENIOWE