KONKURS WIEDZY “ODKRYWAMY ZIEMIĘ LUBAWSKĄ”.

Dnia 22 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Hartowcu odbył się konkurs wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską”, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska z Kurzętnika.

Konkurs skierowano do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z obszaru LGD Ziemia Lubawska (gmina Kurzętnik, Grodziczno, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Biskupiec, Rybno, gmina miejska Lubawa oraz gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie).

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o działaniach prowadzonych przez stowarzyszenie LGD, promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, zainteresowanie uczniów szkół podstawowych historią regionu Ziemi Lubawskiej, jej zabytkami oraz inspirowanie w odkrywaniu ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym, historycznym i krajobrazowym.

Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się 5 szkół.

  • Szkoła Podstawowa w Tuszewie
  • Szkoła Podstawowa w Rumianie
  • Szkoła Podstawowa w Radomnie
  • Szkoła Podstawowa w Hartowcu
  • Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Uczestnicy konkursu otrzymali do wypełnienia test zawierający 40 pytań, który został przygotowany przez specjalistów z różnych dziedzin. Po napisaniu testu dzieci udały się na poczęstunek, który przygotowała Szkoła Podstawowa w Hartowcu w postaci ciepłego posiłku, aby zregenerować siły uczestników. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zapewniła dzieciom słodycze i soczki.

Po sprawdzeniu poziomu wiedzy uczestników jury w składzie: Pani Agnieszka Stajszczak, Pan Andrzej Korecki, Pan Bogdan Siemianowski oraz Pan Krzysztof Kliniewski wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Rumianie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Radomnie

III miejsce – Szkoła Podstawowa Hartowiec

Każdej ze szkół wręczono puchar za miejsce na podium oraz udział w konkursie. Natomiast dla dzieci, a zarazem  zwycięzców konkursu czekały cenne nagrody, które przedstawiały się następująco:

 I miejsce: głośnik Bluetooth, pendrive, powerbank i zestaw gadżetów,

– II miejsce: myszka przewodowa, pendrive, powerbank i zestaw gadżetów,

– III miejsce: słuchawki, powerbank i zestaw gadżetów,

Dla uczniów, którzy zajęli kolejne miejsca również czekały upominki. Każdy uczestnik otrzymał pendrive, powerbank i zestaw gadżetów.  Nagrody dla szkół i uczestników wręczała Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska – Pani Agnieszka Stajszczak.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska składa serdeczne podziękowania opiekunom za wkład włożony w edukacyjne przygotowanie uczniów, jurorom za opracowanie pytań i sprawdzenie wiedzy uczestników oraz Panu Bogusławowi Łukwińskiemu – Dyrektorowi Szkoły w Hartowcu za udostępnienie pomieszczeń szkolnych oraz pomoc przy organizacji konkursu wiedzy „Odkrywamy Ziemię Lubawską.