Konkurs wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych do udziału w konkursie wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską”.

Konkurs odbędzie 10 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu.

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie uczestnika dostępne poniżej.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika

Materiały do nauki:

  • Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów. – pod redakcją Mieczysława Wojciechowskiego
  • Ziemia Lubawska – Jan Falkowski
  • Lubawa. Dzieje miasta i regionu. – pod redakcją Kazimierza Grążawskiego (2016)
  • Ziemia Lubawska. Przewodnik po zabytkach.
  • Mapa powiatu nowomiejskiego (turystyczna, 2016)