Konkurs Wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską”

W dniu 10 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zorganizowała konkurs wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską”, który skierowany był do uczniów Szkół Podstawowych klas VI-VIII z obszaru LGD Ziemia Lubawska.

Do udziału w konkursie zgłosiło się osiem szkół:

  1. Szkoła Podstawowa w Radomnie,
  2. Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Hartowcu,
  3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie,
  4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu,
  5. Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie,
  6. Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Fijewie,
  7. Szkoła Podstawowa w Tuszewie,
  8. Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie- Wałdykach.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy na temat działań Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz historii regionu, zabytków na terenie LGD ZL wraz z ciekawostkami geograficznymi.

Uczniowie stanęli przed zadaniem wypełnienia testu, który zawierał 40 pytań. Został on przygotowany przez specjalistów z różnych dziedzin. Po ukończeniu testu dzieci udały się na ciepły posiłek przygotowany przez Szkołę Podstawową w Rożentalu, podczas którego oczekiwały z niecierpliwością na wyniki konkursu. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska przygotowała dla dzieci drożdżówki, słodycze oraz soki.

Następnie Jury w składzie: Pan Andrzej Korecki, Pan Bogdan Siemianowski, Pan Krzysztof Kliniewski oraz Pani Agnieszka Stajszczak wyłonili zwycięzców:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu,

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Radomnie,

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Tuszewie.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody oraz puchary. Pozostali uczestnicy nie pozostali z pustymi rękoma. Wszystkie dzieci otrzymały upominki oraz każda szkoła statuetkę z podziękowaniem za udział w konkursie.

Każdego roku osoby układające test starają się aby pytania były zróżnicowane oraz inne niż w latach ubiegłych.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska składa serdeczne podziękowania opiekunom, którzy przygotowywali dzieci do konkursu, jurorom za opracowanie i sprawdzenie testu oraz Panu Markowi Józefowiczowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rożentalu za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w organizacji konkursu wiedzy ,,Odkrywamy Ziemię Lubawską”.