Konkurs w zakresie edukacji i ochrony praw konsumenta skierowanego do organizacji pozarządowych

Celem konkursu jest upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i  sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej UOKiK.

Więcej informacji oraz potrzebne załączniki znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4179