Konkursy

Uwaga! Aktualizacja dokumentów pomocniczych obowiązujących w ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska konkursach nr 1/2017, nr 2/2017 i nr 3/2017w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

WAŻNE!

Poniżej prezentujemy wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla „premii” w poddziałaniu 19.2:

W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu  dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w  poddziałaniu 19.2 informujemy, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).

   Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze  (plik.xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel

finansowych:  7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą-  ścieżka dostępu do ww. narzędzia:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Dodatkowo,  w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych  Tabel finansowych biznesplanu informujemy, że narzędzia zostały  zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką

dostępu:

   – dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx

-dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów pomocniczych dla poszczególnych działań:

1.1 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych:

Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy wersja 2z

Biznesplan- tabele finansowe

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu wersja 2z

1.2. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu rozwijania podmiotów.

Biznesplan- tabele finansowe (Rozwój działalności gospodarczej)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu wersja 2z

 

KLAUZULE RODO

Nabory