KURS KULINARNY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z harmonogramem w ubiegłym tygodniu zakończyła się teoretyczna część zajęć w ramach projektu projektu „Nowy Profil Usług w Klubie Integracji Społecznej – Edycja 2019” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, prowadzonego przez Urząd Gminy Kurzętnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku wraz z partnerami – Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

 

W terminie 13.05.2019 r. – 18.05.2019 r. pięć uczestniczek projektu przystąpiło do specjalistycznego kursu kulinarnego. Jego poprowadzeniem zajęła się Pani Irena Szraga skierowana do Centrum Aktywności Lokalnej przez Firmę Szkoleniową Edukator Kursy i Szkolenia.

Przez cały tydzień kursantki pozyskiwały (w praktyce i teorii) cenną wiedzę tematyczną. Uczestniczki poznały między innymi charakterystykę procesów technologicznych w produkcji gastronomicznej, podział środków spożywczych oraz warunki ich przechowywania. Zostały zapoznane także z oceną świeżości mięsa, podziałem półtuszy wieprzowej i wołowej na części oraz z obróbką wstępną, filetowaniem i porcjowaniem ryb. Podczas zajęć odbywały się także ćwiczenia praktyczne, podczas których przygotowywano aromatyczne potrawy. W trakcie gotowania prowadząca na bieżąco przekazywała ważne informacje i przydatne w gastronomii nowinki. Każdy szkoleniowy dzień kończył się degustacją.

Uczestniczki wychodziły z zajęć zadowolone i usatysfakcjonowane. Udział w szkoleniu zapewni im pozyskanie certyfikatu.

Następne tygodnie przepełnione będą kolejnymi szkoleniami.