KURS STOLARSKI W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W minionym tygodniu w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach odbywał się ostatnio jeden z trzech kursów zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Nowy Profil Usług w Klubie Integracji Społecznej – Edycja 2019” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”, prowadzonego przez Urząd Gminy Kurzętnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku wraz z partnerami – Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

 

W terminie 27.05.2019 r. – 31.05.2019 r. trzech uczestników projektu pod okiem Pana Zbigniewa Wiśniewskiego odbyło kurs stolarski.

W jego trakcie kursanci zapoznali się z gatunkami drewna, rodzajami tarcicy oraz podstawowymi maszynami stolarskimi, elektronarzędziami i narzędziami ręcznymi, a także nauczyli się rozróżniać materiały drewnopochodne. Podczas szkolenia poza teorią odbyły się także zajęcia praktyczne, dzięki którym uczestnicy mieli okazję tresowania drewna oraz płyty wiórowej laminowanej, wycinania listewek do obróbki płyty i elementów na ławki. Ponadto na kursie odbył się szczegółowy instruktaż strugania wstępnego, frezowania elementów i przyklejania listew.

Namacalnym efektem kursu stała się wykonana przez uczestników podwieszana tablica na narzędzia oraz ławka piknikowa.

Realizacja kursu stolarskiego była ostatnim edukacyjnym elementem projektu. Przed dwunastoosobową grupą jest jeszcze organizacja integracyjnej wycieczki. W czerwcu grupa rozpoczyna korzystanie z instrumentów rynku pracy. 4 osoby skorzystają z możliwości odbycia stażu, 2 osoby  z robót publicznych a 6 z prac społecznie użytecznych.