Łąkorz: W poszukiwaniu tożsamości przestrzennej – obóz wolontariacki

Podczas projektu zrealizowano 8-dniowy obozu wolontariackiego w dniach 21 – 28 lipca 2018 r. w miejscowości Łąkorz. W obozie wzięło udział 16 wolontariuszy z różnych części Polski. Do współpracy zaproszono 4 specjalistów: historyka lokalnego, plastyczkę, cmentarnika i architektkę krajobrazu. Podczas obozu wolontariusze zapoznali się z historią Łąkorza i Ziemi Lubawskiej oraz architekturą wiejską na przykładzie miejscowości Gaj. Głównym etapem obozu było uporządkowanie nieczynnego cmentarza ewangelickiego w Łąkorzu oraz przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu. Na zakończenie zorganizowano spotkanie z mieszkańcami okolicy. Spotkanie odbyło się na porządkowanym cmentarzu ewangelickim i zaprezentowano efekty tygodniowej pracy wolontariuszy.

Wydarzenie było promowane w lokalnych mediach oraz na portalach społecznościowych.